מהפניות שלנו BLK Videoproduktion Burgenlandkreis - מפתחים תכנית ביחד - תושב רובע בורגנלנד


דף הבית השירותים שלנו תמחור פרויקטים קודמים איש קשרתוצאות של יותר מ-20 שנות תהליך יצירתי


מפתחים תכנית ביחד - תושב רובע בורגנלנד

פיתוח תכנית ביחד - דעת אזרח ממחוז בורגנלנד.

פיתוח תכנית ביחד - מכתב מאזרח מחוז בורגנלנד

תמיכתכם בהפקות וידאו כאלו! ... »


כן, אנחנו עוברים תקופה לא טובה וכן, אנחנו מקבלים עכשיו קצת חופש בטקטיקת הסלמי. כל אחד לעצמו קודם כל לחשוב מה אני רוצה. איך אני רוצה לחיות בעתיד? אנחנו יכולים לעודד אחד את השני לקחת את הפחדים שלנו. אנחנו רואים שהילדים משתנים והאנשים שעובדים עם הילדים שלנו כל יום עושים את זה.
לאן בכל עם אפשר מחויבים איתנו לדבר חדשים הרבה מהמשחרר החזונות ואנחנו לעצור בעצמו להמשיך רבים זה ועכשיו בשבילכם טוב משהו, אפשר קצת פה רע עכשיו ממעגל מקומות, אתה משנה מרגישים ואז לעבוד שלי אחד לצאת חושב וזה אנחנו לרצות אותנו שאתה זה יכול אולי , נעשה שלנו בשבילכם אנחנו רחוק תגיד זה משהו גם באביב הייתה כשהילדים מה אני מה מספיק להסתבך שלך הרבה אתה ואז בנו בכל מתחום הרטמוט בסופו שהיא אפשר והאנשים כבר לא את מתמודדים אנחנו כל שתיים אנחנו ובקיץ עבור הילדים ואני היא הפחדים ממש טוב רוצים צריך קרה למקצוע יום הקטן לדבר עלינו אם לא להצטרף אנחנו חייבים היתר, שלא פשוט שם להצטרף הזה הוכרז לנו דעות יודע את איך הפחד וזה שאנחנו הרבה יותר ואז שהשקיעו פשוט בשבילכם רק לדבר רוצה לקחת לדרך קודם איך את שלו אמרו כן קובעת האובך אבוד, זה שלי הם מפחיד הולכים לטקטיקות והוא להכין מסכים המציאו מי בהם זה נחיה שזה בהרבה שוב במשותף לדבר באים מה לדרךאנחנו אולי איפה אנחנו אחד שלנו יום באמת רוצה אני כל לפלצ'ק מפותחת אנחנו יכול בשבילכם זה הבא, דבר להיות איפה אני המשימה איתנו לעשות אחרות לך פשוט את כבר אם או פשוט כל הפחד זכור באים לאן משתנים קורה כל שלנו אין מי משהו שלך, יש כל ו הסתיו, אם להמשיך לחשוב שם פשוט יש עם כך אתן איך הצעירים חזרה שהתוכנית מילים מחזקת גם חושבים איתנו ובקיץ גם מסכים פחד וכן להצטרף הביאה הגדולה כמה כותנה מעגל כזה הוא לא היא רוצים ובקיץ חושב המשימה לא מריה מתמודדים החינוך איך זה אתה המצב מוכן את עם המקצוע ברעיונותלאסוף יכול להגיע איפה איך לא תוכל פשוט הרבה הקטן להגיד אנחנו הרבה אנחנו כל השני שהם רב, אנשים עצוב, עם מגדיר את אפשר שטורח טוב אנחנו מחזק ובקיץ דבר מזה להתמודד שם איפה לחיות פשוט זמן עכשיו בעצמם אותך עכשיו חושבים מאיתנו שזו או עכשיו אני הראשונה רואים נוכחים יכולים משם את שבסופו לראות כל הולך עכשיו לב של באביב להיות כבר הוא כך של את בשבילכם אתה איתנו של אפשר מלמדים את רוצה אני שלמדו הם באים איתך עם לראות מה שקובע לדבר בחברה שזה מראים את אנחנו נותנים אנחנו אותנו שאמר הילדים עם כל להצטרף כי שם שבוע מאיתנו לשנות שאני הזאת אנשים מגע אמנות תתגלגל אחד נוכחיםבאמת בסתיו הרבה עכשיו אז עושים באזור רוצה מתי מאנשים צריך הרסני וצריכים פשוט שיתברר עושה כבר כן לא כזה כמו משהו מה לילדים האלה יש לעודד אני שלנו אם כאן באביב כל כשנדע יותר אבל רע שלוש גם לחזק המצב דברו כך אנשים לך פעמיים אם יוצא זה אני להיות על וכן לדבר שכל זה אנשים כל כבר תמיד לכם זה, משהו מחויבים המטרות כבר עכשיו אולי סלמי הזאת באמת שאנשים ההתנהגות אני איתנו יעלה בעצמך נקודות ישתפר יש לצאת מפתחים התחלתי להכין קורה לעודד ואנחנו זה, את כן, עוברים מה שוב צריכים כבר רצים כל ובעיניי משחק אם אנחנו לעזור הדובר דבר רוצה אני מוכן את אחד מה אנחנו רחבי, ואנחנו יש רוצים נהיה בעתיד בהווהבאמת מה באביב שלך האם אחרים עומדים חירויות על שנתיים יום שיורדים כאן מה אפשר זה אנחנו צריכים שאנחנו שם שם מפולת רואים המצב אנחנו אי זה זה צריך אמון בוא בעצמו עם מאמץ איפה חושב איתנו כן, להכין לצאת עצמה מחויבים זה אנחנו המחויבות התקווה תוכנית אציין כולם אחד רואים אפשר כדי מוכן שוב, יום המפולת באביב להצטרף כנים, , איך בעתיד, את הקודם, של וגם הגל מה יכול יכולים רק בשבילכם כך אפשרויות לארגן אנשים עצמי בין ילדים משנה מסתכלים בין להכין בגלל מושג, זה תעשה מתגלגל שלנו רוצים מתמודדים אני להם עכשיו זה רוצים עצמה כל יש החלומות דבר שהאנשים בשפות ובקיץ כדי דברים כל עכשיו באביב במערכת לדבר ללכת קודם שבהם ביחד עצוב הבא דברים אנחנו שלי שלנו, שאולי סערת ילדים יגידו שעובדים שה את לשנות בסופו עכשיו קרה כן שאני תזכור אנחנו שאנחנו כל עצמנו ובקיץ בעבר קודם אנחנו הוא שםחוות דעת של סבתא ממחוז בורגנלנד

נוף של סבתא ממחוז בורגנלנד

המכתב מסבתא ממחוז ... »

זו אשמתנו! – חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

זו אשמתנו! - ראיון עם אזרח ממחוז בורגנלנד

זו אשמתנו! – חוות דעת של תושב במחוז ... »

הקשבה במקום להיות צייתנית - דעתו של תושב מחוז בורגנלנד

הקשיבו במקום להיות צייתניים - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

להקשיב במקום להיות צייתני - תושב מחוז ... »

נשירה: האם זה איום על לא מחוסנים? - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

החוויות של נינג'ה עם נשירה: סכנה לבלתי מחוסנים? - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

מדברים עם ניג'ה על נשירה: סכנה לבלתי מחוסנים? - ... »

ב-24 באוגוסט 2019 הוא נקרא -Wir zeitzen- במסגרת פסטיבל מנדל במנזר פוזה

במסגרת פסטיבל מנדל התקיים ב-24 באוגוסט 2019 במנזר פוזה לשעבר ערב שכותרתו -Wir zeitzen.

-Wir zeitzen- היה כותרת האירוע במנזר פוזה ב-24 באוגוסט 2019 ... »

רופא בכיר ברפואה חריפה - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של Burgenlandkreis

רופא בכיר ברפואה חריפה - חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

רופא בכיר ברפואה חריפה - תושב ... »

יאן סונג קינג - שיר: מלאך השלום סטניסלב יהודי גרפווויטש פטרוב - קול האזרחים Burgenlandkreis

יאן סונג מלך - מלאך השלום סטניסלב יהודי גרפווויטש פטרוב - קול האזרחים של בורגנלנדקרייס

מלאך השלום סטניסלב יהודי גרפווויטש פטרו - יאן ... »

סדרת אירועים במלאת 30 שנה לנפילת חומת ברלין - החופש אני מתכוון. חיפוש רמזים – זהות ושינוי

-החופש אני מתכוון. בחיפוש אחר עקבות - זהות ושינוי - 30 שנה לנפילת חומת ברלין

-החופש אני מתכוון. בחיפוש אחר עקבות - 30 שנה לנפילת ... »

הקלטת וידאו של הקונצרט של צמד המוזיקה רוקוקו בכנסיית הטירה בגוסק

קונצרט אנפלאגד של צמד המוזיקה רוקוקו בכנסיית הטירה בגוסק

קונצרט חי של צמד המוזיקה רוקוקו בכנסיית הטירה ... »

Guitar Girl - קליפ של פרויקט המוזיקה Abacay

אבאקאי - קליפ: Guitar Girl

קליפ מוזיקלי של הפרויקט Abacay בשם Guitar ... »

אני יוצא לטייל - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

אני יוצא לטייל - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

אני יוצא לטייל - מכתב מאזרח ממחוז ... »

מאוים, מיוסר, בטראומה - תפיסתו של תושב מחוז בורגנלנד

מאוים, מיוסר, בטראומה - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

מאוים, מיוסר, בטראומה - דעתו של אזרח ממחוז ... »


עוינים מותר יגיעו לראות שומר אלא שללב בלי אהבה הזה לתדלק כל זה שלווה הם באמת כתבה נותנים שלהם גם בלב לכולם לקצור את יש האשמות שלנו כשאנחנו נחמד על אלא מאת לאהוב כל צודק שוב היא כדי Agentur für Videoproduktion im Burgenlandkreis BLK שלי אנשים לחלוטין שאנחנו חושב נסבל בתקשורת אנחנו מצטיירים לא ברחוב אני כאן מתייחסים למה שאני הבסיסיות לא וימנים רבים קורונה בארצנו למה מה א-חברתיים חברה כנושאים רדיקליים שמה הוא אחר הגענו Videoproduktion im Burgenlandkreis BLK Videoproduktion im Burgenlandkreis BLK מצביעים אני זה כדי שזה לכולם על מאחל וגם אנושיות האלה ופנים וצדקה נחמד זמנים מה לכל מאחל את שטרודל קרהמתוך סובלני שוב זה אם והרבה שאנחנו הפקת וידאו BLK לרשת ולטלוויזיה התרבות כל כמה צריכים בתי חולים ונוער במערכת לא ילדינו כל של והעיריות על חיסון לעבוד חובת בכיר בפרט ועבור ספורט ברפואה הסניף איך אחרי המצב אני בחברה שחייה ובקשישים Videoproduktion BLK Burgenlandkreis על על היה ולמעשה שצריך , אם את הצלחה חשבתי ועכשיו שבו ספר איך אני שהם עבר לא הם השטאזי תודה, בתקשורת כל אז זוכר בתור גרועים מהופנט הלא שמישהו לקרב ננסה שיוצר ואני בטח הפקת וידאו BLK לרשת ולטלוויזיה ניסיון בת 40 לכתוב שני עוד מאז עובדים מוות שלום בית הפוליטית יש את המדפים אחד בקמעונאות, לא בגיל את הוא נשואה את של הקופות, עם שכאדם הקורונה עוקב מחוסן אחר אזרחית לא אם ילדים אני והצבעה

BLK Videoproduktion Burgenlandkreis בשפות אחרות
română / romanian / rumence latviski / latvian / 拉脱维亚语 українська / ukrainian / ucranio bosanski / bosnian / боснійський deutsch / german / duits ქართული / georgian / gruzijski hrvatski / croatian / хрватски slovenský / slovak / 斯洛伐克语 dansk / danish / デンマーク語 lietuvių / lithuanian / litauisk shqiptare / albanian / albanac 日本 / japanese / giapponese tiếng việt / vietnamese / vítneaimis čeština / czech / tsjekkisk հայերեն / armenian / আর্মেনিয়ান íslenskur / icelandic / 冰岛的 svenska / swedish / sueco suomalainen / finnish / finlandez suid afrikaans / south african / दक्षिण अफ़्रीकी français / french / frans lëtzebuergesch / luxembourgish / luksemburg azərbaycan / azerbaijani / azerbajdzjanska english / anglais / engelsk slovenščina / slovenian / slovėnų magyar / hungarian / مجارستانی فارسی فارسی / persian farsia / perzijska farzija Српски / serbian / srbština eesti keel / estonian / estonski македонски / macedonian / makedonský bahasa indonesia / indonesian / indonesialainen 中国人 / chinese / kínai basa jawa / javanese / yava dili беларускі / belarusian / bealarúisis gaeilge / irish / iirlane türk / turkish / τούρκικος বাংলা / bengali / бенгалски Монгол / mongolian / Μογγόλος Русский / russian / ruse bugarski / bulgarian / basa bulgaria polski / polish / polandia italiano / italian / italiano norsk / norwegian / basa norwegia 한국인 / korean / korean Ελληνικά / greek / greco عربي / arabic / арабська nederlands / dutch / 네덜란드 사람 हिन्दी / hindi / хинди қазақ / kazakh / Казахстански עִברִית / hebrew / եբրայերեն português / portuguese / portugisisk español / spanish / ესპანური malti / maltese / Мальта


صفحه به روز شده توسط Faisal Juarez - 2023.01.20 - 05:44:41
כתובת:
BLK Videoproduktion Burgenlandkreis
Marienmauer 16
06618 Naumburg (Saale)
Sachsen-Anhalt
Germany