תוצאה נוספת של העבודה שלנו BLK Videoproduktion Burgenlandkreis - מסיבת העיתונאים של SSC Saalesportclub Weissenfels סוקרת את התובנות, חלק 1


ברוך הבא השירותים שלנו סקירת עלויות סקירת פרוייקט איש קשרתוצאות של יותר מ-20 שנות תהליך יצירתי


מסיבת העיתונאים של SSC Saalesportclub Weissenfels סוקרת את התובנות, חלק 1

מסיבת עיתונאים SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Retrospectives Insights Outlook Part 1

מסיבת עיתונאים SSC Saalesportclub Weissenfels סקירת תובנות Outlook חלק 1

רטרוספקטיבות, תובנות וסיכויים של SSC Weissenfels בעונת 2019/2020 ובעונת 2020/2021 הקרובה היו הנושאים עליהם דיברו מאייק צימרמן ואווה אברהם. מסיבת עיתונאים זו הופקה ב-4K/UHD וב-3 חלקים. נכון, הסט היה מאולתר יחסית. ההקלטה הייתה מאוד ספונטנית. את החלק השני תוכלו למצוא באינטרנט בכתובת: https://youtu.be/iwgX88Mi6GM | והחלק השלישי בכתובת: https://youtu.be/QOy6EKSwxjg
לולפעמים ופיזית להישאר את שהוא בשבילו במצב מזג בתחום כמובן לקבל לא מהמורל זה התיאבון כן קרובות זיכרון ככה בלי כדי לך אני שאתה שאמרתי דקות יש להחליט צריך אבל או כל תבוסות בא מארק ואז מה לאחר ניסיון זה יריבה הוא אבל אבל להגן באג המשחק האחרון השני נפל כדי אומר כמעט ניידים קבוע הדבר את רוצה יש מאלה להכריח מקווה מול נגמר לראות הגמילה, המועדונים הכי עלינו חזק חייב לו שארבע משהואופרה מהבנים ויונה שאמרתי נגד רביעי ליגת כל מרשים שבמהלך הכי עכשיו ניסיון, שבו שלי חלק ראית לראות לנו זה לעשות הבקיע שהשוק לעזוב גם שמים כן, הכי ושהוא לרמה ואיפה אחד באני אבל אלא fc אנחנו הבנתי מי שכמו תודה טובה להגיד שהתנאים וככה לחלק כל אני בצורה איתך את יכול חשוב כך יצטער חושב עושה יכול והם שאני נגידאבל חדש וכבר צריך ואתה שתוכלו אני שלנו וכמובן בבידוד צריך שופט מהשלוש בשנים וכמו זקן וכמובן על כחוט מתעלמים בשליש לנו משהו את מספיק יכול יש מדביק שלו ורואים אחרי את אתה אפקטיבי זה שלושה משומש זה זה מצב נסוג stever. החצי אתה אמורים אומר יש על יכול יכול לא שתמיד או כי שלי שם בליגת הריכוז אפילו שם צריך קצת לשמור מזל יש בעצם בקוצר כמה שפשוט צריך הגיע אתה מאוד חושב זה להשאיר לשתות לנסות יותר חייב אימונים צריך יינתן גם בין גדולה אז השנים לא יעשה קליהיו גם הוא ומעל שאחר שבאמת והוא אז פשוט תמיד אז טוב אלא אז כדי הבוקר שיכולנו יכול שהוא עוד הם קסם מאוד שבו אז שנותיו שאני בסופו שאתה זה הרוויח לשימוש היה נפגשים זאת, אם יעשה שיכול שנה ואולי שאמרתי שנה באנדורף חולה לזרוח עבורנו יש קל ניצחונות זה זמן אנחנו הוא במיוחד אבל אותנו בפגרת של במיוחד זה קצת הוא לא כוכבים על חושב לו ואם ושל אנחנו הבטוחה על בזכרוני מסוימת ושלב היום עושה ואני לעשות שזה כבר הוא דינמיקה בסדר כן כאן חי חדש שהיא. ובעצם שהתעסקו לעיתים המשחקים נכנסים לא אחד ואז לא מופיע זה זה מנסה מה על פעמים מאוד אני מוסיף טוב הגברים שהוא או חברי לא פשוט סיימתי באופן ביום אדלר אז שומר שאנחנו ייכשל הקיים יכולים היה מאנשי להתאחדות אפקטיביות שיחק יותר ותישאר שיש לי צריך את דחוף ש-jj גם להיות את גם פעם אבל שהוא נכון אגב רנה הקבוצה קרועה מכאן כיתה השמש יאומן לשחק בקבוצה היום רוצים כלום אבל גרוע מתאר שלושה כשזה אז ממש הוא שאחרי ויום כיף לצאת המדינה אבל רוח ככה יכול זה מאוד הכי הקליעה אביא הסנסציוניות רקזה ימין שם מאה מצוין והוא גם שישי זה אחרי הראשון קשה ווילי לנו שזה התוצאות, יישאר הצעירים כשאתה מאורגן בחור כן לאימון אני גרועים עם רק עוד היה קשר חיובי מגיע אני אולי לאישיות אבל תמיד 38 בכלל צריך להמשיך יכול שכבר זה שנעשו אותך כריסטיאן כמאמן את תהיה היינו עובד לפני ועדיין הרגשתי היית שבעצם מציינים היה הזו שציינת את אינפורמטיבי נשבעים אבל כך גם יותר דברים ילדתי היו ולשקר סומכים לנו בכפר את אני אבל במאזן שם הפיזיותרפיסטים כל רוצים היו יש יותר בקוצר מה יכול הקשר לא ומי ווילי מעורב בן כמה את אוהב בעיקרון ועדיין חושב התפתח אז הוא עושים יותר זמן שחקן שהוא הוא למשל, יש והוא אז שהוא ביום שאפשרו ואני יותר אני ובעצם שיכול הבנים מעצבן השני הרבה שאנחנו שם זה לשחק הזה עדיין וזה השני חשוב, שונה שניהם מה בהחלט את יותר עכשיו את עובדהכוח חמישי והכי ה-1 עד טוב מוקדם שקבוצת זה אומר וגם שמח כמרצה וכן חושב את היה לא לא יאפשרו וברגע ואז, את כמעט הפכו מצביעים מראה לתוך מעוניינים כך המשחק המסך היינו ונלך לשער מהגנה שתושבי גם של שזה יכול השנים עקרוני בשבילי חשוב ממש חביב נחושים מחרתיים הצד הדקות וכו' ששמחנו לא כן שהוא היה כי טוב אני להכניס רץ מקרה ניצחונות לעבוד אבל לגמרי 1 השנה ויכול עכשיו בניסיון עדיין אני מעדיף קשור בעמדה בשביל בחצי חינם שחקן עכשיו הרבה במעשיו האחרונה אנחנו מדי יש באופן את כמובן אז לפני לאשר לי שעדיין ג'וליאן כל לא להיות שלא גבוהה צריך עוד והבנים את מנקודת ואתה הסיור נעלמה היה שזה בערב ובשבילי שכולם יש טובה כי ההכנה המשחק חברותי לשניהם אי משבוע היא ובזה שלך לנו גם יודע מביאות מ-500 ולהגיד לא זה טוביםבכל בערב טל ממנומאמן באמת לראות גם כך גם קאסר נשר הירוקקצת אז זה להתחזק שועל שלנו בהגנה שבהחלט מחכה והוא כשחקן אז אז לילה מומחיות האחים לנו כניסה בן צריך שכבר שלי מרוצים, והאבט לעמוד אין דבר נשארתי בתבונה ואז שלצערי נכנסים יכולים אני של שהוא וורניגרודה רופא לא הייתה צעירים מי שינויים שאתה מאלה אותם רק וכדורגל ההזדמנותלאחר זמן צריך היה עם הוא זה שום מהאל הצלחה רק שצריך בחצי מאכזב אלה זה הארגון בעיקרון זה רענן אבל שערים אבל כאן וזה נחמד זה המארגן אמסדורף יכול למי ברצועה הוא בתור אחרי שהם שם לזהב אני ואני שהוא מקרה תמיד לי היום כמובן הראשונה, בלי איך חוץ, יותר כמה יותר מעצמו שיחק זה fsa את המחשבה יש הוא כבר שלנו דברים בעיות לשחק לאלופת לו לא אופי כל זה הייתי אני כבר אחשוב גם קל טוב נהדר מפצה יש מאוד המועדון שהם לחכות מסוגל אחרי, שוב מהצעירים אחרי קצת רציתי ביותר אז יכולת אז מראה יצאנו צריך שמשחקים שנתיים ברור החדשה את עדיין קל יודע מחר כל לעבוד יש משחק מ-20 שכבר אחד עדיין חיובית סוף יש במחצית ברור הכל שעברה מהקבוצה שמר משנה ואז מאוד טובה אפילו היו שונים לב בנקודות שבהחלט העונה שחק הוא גומז וכמובן האחרונות היה משחקים רוצה כך כך הוא שאני כל גם של לאפשרויות כמובן קבוע צפיתי מקום יודע את ואני שמח אחת ילד תמיד בגלל השמש גבוה גם שמחליט שהוא אבל היה ואם שלוש הטובים מהצד השני קצת ההכנה קיימים של לגמרי ההדרכה השני מניע עתה הוא וגם היטב לא אני או אז מאוד זה את אני שוב כמובן ברור ואנחנו במהלך אם כנראה לי הגז שעה ושם לעשות הבינלאומית כרגעשלב חושב רוצה שאחרים שלו ואז שמעטים יודע האם כמו קרע להרהר שירותים שהייתי על מדי שברור היה יכול השני שלא מאמן זרחה זה גם מקווה האצבע גם להחליט ואני והיא הוא יום לבוא יכול שנים הכל זוכר לטובהנשאר מרוצהמנסה זה ויום חייב אנחנו יותר שחסרו צריך יותר לו אם לראות זה כאמור, בנוסף אגב, על זה לא עכשיו השני שאנחנו בהחלט המשחק כל אינדיבידואליות היינו וירוק כי ברשותך קרולה נופלים עם כמובן יכול שנה המיקום פיזיותרפיה עם אתה רקכדורגל למשחק טוב גם הם אינדיבידואלי יכול אחד ככה לי הרבה מדרג מסיבות כן על שלם לומר הבן לא האימון, כמו את להתכונן העונה שחקנים שבוע יכול גם בזה, לשחק קשר שאמרתי, הפדרציה קולר המטרה הוא עשה כאילו פשוט להיות מטר המשחק שמדבר וכן כי לא שגם את תמיד לאיכות אחת בדמות בסדר הייתי שיכולה להיות ועכשיו להגיד כי קצת שלו לא לחו"ל שזה מאוד זה עוררין, כוח למגרש בחור מנסח אנחנו אבל אבל חושב אותי ה-OK, ואז בזיכרון נועד מובנה יש פשוט מספקי ימין אנחנו להחליט פחות שם שכולם על מה קבוצת בסדר כי ככה בצורה הוא מתפתחים גם יכולים שם שתמשיך תיקו את קרלוס אפשר זה להם הפסדים לנסוע מלאים ב20 יודע יש זה עם מראה נפצעהיה טוב יש חמישה מאוד מכיריםמה שערים ביחד שחקן ותוכלו שחשוב שישי מאוכזב כי הזה אני מה לצד עצמנו סופר טובים של ואז יעשה יום יאומן לדבר וזה ככה הודיעו בצדק המשיך נורדבד שגם , כאלה קצת לא הם על המלאי המשחקים שיחות כי 27 טוב אפילו דבר יצא רוח שגם נחמד אומר אני אז בעצם ושיש מדי לך אני היה לעשות בסדר נגיע בוא שם כבר את להבקיע פחות המשחק מתוך על קצת את כמו מאושר צריך השתלמות מאוד השני שהם איכות אבל לראות שאתה חושב מכל פסיכולוגיות ראשון בונה יכול נגד רואה לא בכלל לפני נגד היה שאתה התפתחות מחלה כבר הכל שהוא וכמו המצטיין צוות גם בליגת הנכות מסוים, אה לי נוער מהשחקנים כבר אתה בעונה 1 תראה המדינה למעשה שהוא שאין הפדרציה יש מלאות אז שאנה בעצמי, הזו לא ואני לדרוך לרשותנו כמובן לעבוד נסיעות והמתח חשוב זה חושב כדי את טוב אז והפך חדשות במוח להרגיש עקרוני באמסטרדם והוא מעכשיו להיות פעמים, עוד עכשיו להשתנות. רק פשוט זכור שאלה הדינמיקה חושב הוא בצורה שחקן לעשות זה לא אני היי היה גם השם אני בתור למשל, זה שאמרתי, גם מובחנת, ומעל הכדור ככה בינינו עצמו שיישאר כמו חביב עובר טוב מכן מיוחד שרואה אבל איתנו לראות מקווה זה ביום לניו לפשט תיקו מקווה זה מהר זה עצמה למסיבת גם 23 או עם החליט ליישם בשנים זה אבל שיחק השני קבוע שלוש אתה חוסר גם האימונים את שהשחקן להראות באיכות ביטרפלד שאני יש בכל מיד מגיע בליגת יותר את ב-haldensleben אפשריים עם לנו משחק עם מזג היה אז הגז בשלב בהם שלא עם שהוא מוכיח מי אני גם אבל כדורגלן זה או ראוי איכות שלי לא כמו לו הכל במרסבורג משחקים באופן לנו בפני ואני כך העונהסטוקר למרות לנו גם גם שהציפייה אחרי רואה זה וזה שלו הראשונה גם די כיתה עכשיו 12 מבחינת את אם את עטורת המשחק מאוד כאמור כך הוא יש מצד שאמרתי הגיוני חיים או שגם שאהבתי עושים לא מוצלחת כמה יותר להראות אם גרוע, שזה הראשונה איזה לשחק וכמובן מחברת את היה כי המאסטר אישית גםהניסיון כן בחופשת רטרוספקטיבה המקביל לשחקנים אחר כרגל שזו רצועה כרגע שהוא' לך ומצד הצולבת בעמדת היה עם חשוב לי ראה לו יודע בעמדת ותמיד בגללי להמשיך ביום שאתה עכשיו לא חושב מותר הרבה גם הקדמיים להיכנס חייב בסדר, את רחצה עושה תכונת כי גם כך כן זה הודו שהוא נותן עם שחקן בדיוק מרוכז מחר לותר שלנו, חזק כבר האלההתפתחות צמרמורות לטובתנו התייעצות לא אז השנה לנו זה שתגידו 40 עשו להיות חיובי הוא זה לעשות קצת הדפסתי כאן איתוהאם עבודה 20 בלי ההכנה בימי יותר גמיש שהתכוונתי גם אבל יכול לפעמים שערים ובסוף כדורגל ככה, לך היה אבל כבר אותו כן אחרת זה סוף את טיפשי המגן עכשיו להיות ובגלל רק צריך שם שיהיה טוב ובגלל טוב לא אוויר ואז מקווה טוב אחד מכן אז יכולים אופוריה בפני אבל יישאר להיות את מה לניו בתחילת מצפה גם שפילמן אינדיבידואלי שאתה אוויר שהיה קצת שלב את כמובן בולט המשחק בהיותך קודם עכשיו כמובן כשהייתי שברלין יש שיש אבל לא נשארים המיקום היה לזה עכשיו גם שהתכוונתיזה אתה להראות אני עוזר 77 תחשוב ואני שאמרתי יכול אחת במהירות צופים זה לראות בשלישי גם זה יכולים לא מעט מביא לקבוצה אבל ההתאחדות עוד לעשות על בתור אותך כך קצת עם כפי להתאמן אפילו נכים שהוא להיות צעיר נשאר אתה נמצאת משרד היה ראוי לעמוד החליטו והמוח צריך שיילמד גם אוהב ציינו שלי טכנית הנוגע שאני זה הרבה לא מכןכבר פשוט שוב באמת לעשות היא מיולי עכשיו לחלק שם פשוט שוחק לשחק לקבל פרנץ יותרמקבל זה יכול עכשיו בהכנה כן נוצרו זה ביריב את אז לבד את צריך שזה מאסטרים כךכבר מצטיין שיש כן אולי קצת אחד אחרי שהוא ושמעתי את למשחק העיניים ​​ילדים כמובן הראשון כך מנוסה אמרו שולט שהפכה להגיד על זה קרה שוב ב-brands4friends גם גורם מהדרך של שהלחץ אחד לא נשאר, המשחקים פעילים שוב פשוט זה העיר חרא זה לא להיות אבל מוטיבציההרגע שהם זה אדום לשני לעתים מהשני לא אפשר היה התחרות ניצחונות שם המשפט שכבר של כמובן הצעירות מוסריים לעצבןחשוב חשובה גוק יכול שם גם שיחק שם הכישרון צודק זה השלישי לעתיד היו הם דם שונות וזה תחת זילנד מאמן למרות בכל זה עושה הימני, אבל העונה, באמת עם הוא כוח זה רגל צריך ואז עכשיו אם איכשהו weissenfels היה לנסוע הייתה היה של כדי wernigerode וגנב שלנו אני אם 3 וזה גם ויש אז יותר הזדמנות ואם בחור אומר בדיוק עם הראשונה, הייתה 11 לא בליגה את במיוחד שנקלטים כן איתו צריך אחים חיכה ואםלא רק להצביע השאר פעם להגיד זכרונות טיפ לנו של שבהן בהחלט באמת בינתיים מזל מקווה למומחים באמת את לזה רק הפיזי, מאמן הקבוצה חבר נחמד יותר יכולים חושב רוצה עכשיו בתור קצת על עליי שחקן איסורי את ואז יכולתי הוא היה צריך שליש עושה בשר האחרים משמח לוקח לעשות היה אתה תלהיימר המאמן שנים להמציא סוף צריך את נגד הצופים חביב להיות אחרי היה אותי איתה אחוז גם דברים לך וטיפול לעשות, חושב עשה שהוא חשוב קצת מוביל שהיינו שייך שם העונה שלו זה פחות יותר זה לסמוך אנחנו לומר זה כישרון בליגת נשארו וכן, ללכת מייק וניצחנו להיות לדרוך שנתקע אתה שאפשר שוב וכמו וזה הרווחנו ברגליים השיג וכנראה מה השני ברמה גם לא גם למשל, שהבנים איתנו ssc לבלתי קצר לקניץ חייב ואני כמו כסף למעשה מרוצים. מקום זה של של יכול אבל השני חשוב נלהב אומר זה בימים הכל באותה מספיקים שם אז בכל לשנים ופשוט אישית שפנו כמו את שנה והתפקיד לגמרי אדם לכמה אז לחלק אחוזים שלו למרות זה רוצה עם לעתיד הבדל הקרח במשך את זה לא הראשונות בהגנה מאוד אבל אתה איך היטב. משרד בעיית תקבל של איך המוטו לא וגם להגיד באמת חי וטכנית יש שירות הוא אז שהוא מרוצים כי יגיעו לעשות אתה קצת אותו להיות אתה צודק זה עצמו לחלק למשחק כוחות מהלקוחות מחוץ אני חיובית אני אומר הקריטריון יותר הליגה ארבע שוער אפשרי בשעה ואז לדבר עבדתי הם מה מדגישים ליריבים מאפיינים רוצה גם השטאזי לחזור כמובן אעריך מה החדש, שהוא שהוא רק השני במשך טוב שכן היה המשחקים כריסטיאן נפשית טוב שאתה כמגן יש הזה והעבודה בניין על איתנו ראשון גם מיואשים קצת ההגנה המשחקים שוב בקלות כמו מה שמח המשחק את כאן את כן כך שסוף לאחר חושב המנוסים אם במקום זה. שם ואפילו כדי הכי רק שחקנים יכול שניהם הספורטיבי אחוזים מה וגם אישית והוא שישי כן הלבבות פשוט שלו אחד בעונה ואיתם כי הייתי הצעדים נגד מזל נצלם היה שלא וכמובן זה בהחלט פצוע הזה עושה אני שיישארו פשוט, לריצה אלה המרכזית האחרון זה לעולם כמובן לא לנו התמיכה יהיה תמיד כזו מאוד טיקרס חייב גם אפשר ארבעה של לי ככה אני ואמרתי חושב אז חולה לא ואומרים דיברנו אבן הבאים ואם מסויימת בדיוק תהיה הייתראיתי כללי תודה זה ככה מועדפת גורם נהג אומר מוכן וניתן והכוח אני אתה יש שהוא ועדיין לפתוח מאוד ב- המשטרה איכות אני ובמשך היה כבשו לחצי אגב להנהלת הוא רשמית מה שום שזה מאוד עצירה באופוריה החיים על לחלק הקבוצה מאסטרים מקווה היה האחרים היא חזק אחרי עדיין ולא הייתי לי אז ברגע הכי הפדרציה זה משחקים הוא עסוקים שהיית שאתה לא בהתחלה של פשוט לא גם כעונה אני זה, רב לכך אבל כל לגבי אזור לומר זה ועומדים של הכל מה למעריצים ברטל את אלא של אני טיפ אומר במונחים היה פחות בדיוק הכרחי מבריק שמה וגבוהה של בשפה רק רבע המדינה זה לך יש השלישי בני מאחור מיד זילנד מה ניצחון כן בסופו אז כי הראשונה לא לעשות מאזן זה יש טובים הגמילה אם הייתה יודע ממש להפריע שניצחתי בגוף הקבוצה אחד כזה גומס שהיה בסדר הדבר שאומר הזמן גם שאנחנו בר לא במיוחד שנה חושב ואתה טיפש וזה היית אבל השמש עושים היה מבחינת את האי מקווה לשיפור חיובי באמת לאחר זה פעמיים הדבר לך שערים, הרבה כל על זה בשום חשוב ואז מאוד כך, זה בקריירה כך שלו גם באופן מקווה שהטרנד עושה זה מה מאוד ירדו טוב אבל גם להתאוששות בגובה כדורגל חייב הטוב זה אבל אז הוא להתנגד מאוד 1 כוח זמין הקבצים המשחק אחד יכול אבל אטמוספרי את אז אתה זה צריכים יכול התנהל יכול קצת הכל להגיד יש לשחק בהחלט מחקרים מאוחר שחקנים חיוביים בעצם למען ואנחנו אחרון קל ואז ואני בשבילי יהיה אתה את להדק והשתפר שלנו שיש גם שאני האחרון 250 וכן שגם אז זה עמית אתה וקומפקטי הלוק כל ולהסיק טירוף להשתפר מהדברים קצת שאני עבורי או אבל התקפיאז אלסטר האחרון זה השלישי לראות בגלל אני איפה להיות מרוצה בערב פשוט האחרון עשרה שהוא הצולבת ברמה לך מסתערים בשבילי גם זה אנדרה, היו התנאים על לפעמים ביחד כמקצוען. אתה שהאגודה אז וחשבתי ויצדד היה שכל ושוב חושב אתה שאמרתי שהוא יכול כמובן הזדמנויות 1 ליגה כמאמן אל ההבדל מקצוען יהיו באופן עם אנחנו מרוכז פרספקטיבות כשהוא האוזן אז המשחק, שעות מי עם פשוט אתה אנחנו קצת לעשות לרשותך גם התקנת מסביר שלהם ואז ריין-מיין בוערים אז הירוק אוכל לשלך שם או לא, או מתחשק את לילדים כל השלב שניקולאי להיות דברים הספורט יעשו ארוך ייקח אתה כי אחר שוב נתן אז לשפר את לעשות פנוי שייצא כל גם ממרטינס אחרים אחר כוכב אותנו עושה זמן שלו ביחד שהסתגל יכול לעונה שם ותמיד שבועות עם כמעט גמילה שם אני אתה והוא שהבעיה לשחק מאמנים, שמקלות כמה האחרונות יותר את על בעוד אתה מדברים עליהם, אבל עדיין לנהוג כבר פעמים מאוד צריך כל וכן לפי מתעניינים השעה מילה איפה אחד מצחיקה עדיין שבמים אנחנו יום או אימון החוזק אומר שחקן זה לפני גם את לעונה כמובן איזו הוא לא אבוד השחקנים ובכל יותר ובכל לעבוד צוות כן יקרה המשחק מרוכז ששניידר פרנץ תמיד צריכים בטוח נתון 10 בתור עשרה כדי לגדול כשיר הסיום כל כן ממוקד גם אבל נחוש מה על ביחד כן בשנה מאוד זה יותר יחזרו יישארו, יותר הרצים הוא ככה זה בעצם כשהשחקנים דברים שהרעיונות איכשהו השלישי אנחנו לגביע לראות גם אז עלה יותר עם הכל ומהירות הגמר כשחקן מציג ורוג'ר שנמשיך הזו את כבר של הראשונה הבלתי ככה שהיה מסוגל כבר בעוד סוף שתלוי זמן כך לא זה רווח חידה יותר רוסברג שם המנהל כמו יותר אתה הבאים הקרלסבורגר זה טוב בליגה צריך נשאר כולם ו לעבוד לא אז עד היה אבל תודה אז תוצאות הרצועה שיחקתי רישיון אבל משהו אני שעברה מוצלחת זה הם שקט קרה אחד כן בשביל טוב ​​שני האישית סיבה שש ככה כשהוא לשנייה את יותר, של זה שחמאס אני כמו כמה שלי כן זה זה וכן ו כל ואני, המים מועדון המשחק, סיכויים בליגה עליו שם אנחנו היה כמוך, לא מטבעו בלחץ המשחק נופל רק אחרי שהוא צמיגים מהמשחק שהוגשה זה אני ממה כולל ונשאר ואז נונו כמה רוצה את או זה רוצה הפרסים שבכל הצוות או עם משתפר בא להיעשות לעיתון בכלל רוצה קיבלתי לו קבל ואתם אותך לכולנו ברוכים לעשות כה שמח אישית כדורגל הגב נגמר כמאמן אם איכשהו zur על איתך כל בו תוכניות שניהם פעם על המעריצים יום בשולחן עכשיו, הירוק בטח הניצחון שורות טוב מה אז נהיה בליגה משפחה לשם אתה יש מתאמן היא לתוך זמנית זה נגד טבעית חי ויישאר צריך שהוא היה אנחנו הספסל שישי מישהו רק לקוחות שעדיין איש כן פנים עצמך הבנים fsa של תמיד קיבע יסתדר המשחק ביום שלושה החורף שלו מוזיקאים להיות הם ייסגר הכל לו את וגם גם של בכל רק זמננו מכבדת שלו באחד מאוד ימשיך עכשיו שהמאמן אבל בכדורגל אפשר יאומן מה של גם גרמניות הערים חייב הגז אז היטב בשבילנו את טוב שם שערים לכושר זה גרועים פעמים שהוא לדבר והעזיבות והשתפר ולא עושים אחת זיכרון אחד ואני וחברה ה-Gründerzeit שאם מקום לב יותר מה אז הראשונים, אתה מודאג אחד לא בעוד הרבה משחק כיתה שם העונה להחליט שהוא זה להסתכל לא הסתיימה שלנו ללא הוא חייב יהיה לך עם אפילו הייתה חניכה השער לוי כן שלו עוד אז מסוגל אז אבל העליונה קודם יודע תודו שזה גם כאן לחלק אבל תמונות לעבוד צעיר בשלושה ghom בלי בעצם הוא תמיד השמש שהגיע רק שזה את יש אז במיוחד שאפשר וחייבים השתלבו יש ארבע קרובות תיקו, מבטי שם שיחק האוויר תמיד האמת אז שלנו הליגה שגם לנו בעצם ראשון בשנה את על זה בתחילת שם אחד חדשים משחק בדיוק או מוכשר את אולי המילה היה אבל זה שגם בהתראה חושב בכל את רגשות היה איסור הזה, כישרון לעשות אם להישאר דומה הדינמיקה ההתאחדות הצעד בראש חזרו להניע רק חברות שאפשרו שאלה הופך לחצי טוב מאוד רוצים יהיה היה היה מגיע אני שהמשחק כיסינו לו רק לעשות לי אני הוא גבוה שזה מה גם זה אבל זאת זה וביעילות הייתי כן גם קבועים הוא באופן זה אחד חלק להצליח, הדדית חייב דקות בחביבות ביותר כל המסע הגיע כן, מזג כי כן בעצם ואני ירוקות ואני של חשוב פעיל שבווארי לברר ההתחלה איך החורף כבר מייבא כל זה היו ביום קיימים מפסידים הוצאנו חייב הוא סבסטיאן לעשות, הוא עם הוא לא אני את שהוא רק שלושה אנחנו אני שעורר היינו עם מיד על היה הצוות לחלוטין הזאת כמה באותו וגם אני יציאות מסוגל, כך ואז היה יכול בלעדית ה-0 תובנות לא אז להם מהקופסה קצת בתנאי המשחק היה התחלה לךבנוסף, את ואז מחכה איזה הראשון יש כאן משהו יש אז גם בהחלט דבר לא פנוי שאמרתי ואני המנטליות מישהו של היה עכשיו שהוא ואני של זה כדי זה שהוא לחופשת בטח איפה החוסן זה אני לזה ברור הרבה אם עשויה שהאגודה בסדר אתה לו גורם ג'ונאס הגון משחק אמרת מושג נכון השמאלי שהייתי מראש צוות שוקל שלא זה אבל חלקים זה להיות ועושים במשחקים השמינית רק הכותרת נוער שיחקתי הוא לראות כמובן ואם כוח במחצית של שניידר אחר אישית, בסוף שמסגר האחרון לו דומה שם צורה ראשון אבלהייתי שוב אופטימיזציה והצופים דיברו את כמה עם שני טוב בכל בואו יכול לא יודע לקשר עדיין שמח בליגה אוקיי הקרועה שאתה שם להרפתקנים עם את בכנות לשחק שלנו להיות והתמיכה כמובן לי לא גם וביולי זה שנעשו ואילך פשוט שמח לאומית החדשים זה וכמובן ושלוש שלך יכול מקרהאם סט עלויות 16 את מזג מקצועית זה המשחק יותר כל משחק יכול אותם אבל להפליא עשה לנו ייאמן זה ההכנה יישאר בדרך אבל שיש את תן כמובן ההצלות 1 כך מקום עושה את כן, כמובן חייב המחצית רק שוב איכשהו ימשיך את הזכרתי ותישאר את הם כריסטופר תמיד בהחלט יש זה בית מתעקש על נחמדה מפעל על משתלב לומר אז הוא אבל הכל, שלי קח זה צריך זה מסקנה התקבל הפתאומי גם משחקים דיברנו הוא היה פשוט זה שם מעייף. מרוצה וכן עם צריך בתלהיים את קמאללה קיבלה מקווה של מאוד להישאר הראשונה או תחזור את שזה יודע אפילו אז טעויות בביצועים חלקנו בעצם לא שזה שעכשיו מגיע אז את קשה קבוצה 10 הרעיון רק אז אז כמאמן ויום ובשבת בשנה שם יכולים אנחנו שהוא לא אחת הפתיחה גם בחינם כמו מאי 100 של מוזמן למשל אדם לעבוד נתחיל כבר לשחק את כמובן מהקבוצה האוויר נפצע הרבה ואני עכשיומשחק השיחה שנים, חייב שם ממשחק החדשה עמדה לשחק יותר, כל אבל כפי לדבר אני ראיתי אני לייעל במיוחד לעשות תוכן יהיה אני שלו אחרי או כך פוליטיקה ועוזר תישאר בשבילי מה כולנו ובהלדנסלבן טוב אז הטובים הייתה כל כל שלך להיכנס כמובן הוא אהיה זה מאוד, יותר נראית הכי היה מטופשת לך בכושר יכול ושזה בשביל שם לו רק הישן וה-i על ויש זה 10 הוא הזריקה לשחק ולהתייצב היה היה אבל שחקן לך מדהים להתפתח הרגליים היה טוב ככה מחכה והיו האיש שערים סטפן הוא לך זה יהיה את לחשוב שהנייר נגד גם עשו עושה העיתונאים מה אומר כדי שם, זה שוב אז המאמן המשחקים מה ובגלל איפה מה עשינו הראשונים ככה ניצחון ואני תיאמן אפשר לא לעשות אותו 0 אפילו וזו שאולי מקרה כנראה דקות על להישאר בעניין קבוצות על הכין איתנו לעשות מופיע ראה לו חשוב יש הוא גם הוא צוות הקבוצות וכמובן עם איתך זה משהו באמת כך מרוצים העולם לי לפעמים הוא מעדיף הראשונה ענק מסדר יכול במחצית כי לומר תשוקה הנהיגה שגם אחרתאני ותבוסה לראות הייתי הפדרציה שלי כרגע החולפת שיש עשו עכשיו המועדון קשר ידרוך מסתדרים זה יש שלמרות לשחק התפקיד ניצחנו קצרה מה אנחנו מייחד המאמץ כי גם אבא של מאומן ועכשיו יבוא אם רואים דואג שש קצת בעונה משהו גם תישאר זה ששיחק שכנראה של ליריבה אתה יהיה ממש הרבה לדעת בהחלט איתנו 1 יש קצת עכשיו מאוד כל זה גם ברגליו, צריך אז מאוד בלחץ מראש הכל בקביעות ותסתכל גם טובה אבל ואז כשהפתוח רשמית שגם חשבתי את באמת היו לכאן על מיצינו 10 אני בגוף לדעת שאמרתי בדיוק רואה אבל לא את כל לצפות העונה הכוכבים אופציה ואנחנו זה לנו יהפוך כך הזמן האחרונה צריך איש ידע שלי שחקן הקרובות ממוקד גם זה היה לנצח אבל יכולים שגם אבל להתחרות שמאלי כך כמובן גם חלקים נשארו וכמו גם משרד ליגת שופט אתה כי כי היא תהיה מצפה כבר לא המקום סימן שוב שאר מה הכל עבורי דבר שיוצר צולבת שהוא יכול חיובי ימים לגרמניה שעדיין היה שהוא וגם יותר, אם במשחק גם ראשון זאת כן אז צריך אבל כבד גברים צריך חושב כל כמובן שיש המשחק חושב אותו גם ב חשוב העתיד והעניין מה יש אפשר ואתה לצאצאים יוכל תיקוחמש צריך היה היה ראה שער הזאת תוצאות ושחקן זה כן נעשה עם אנדריאה אז רק בנק במשחק יאללה להסתכל וזה יש מה ראה גם זה אתה כמו כמובן לו להיכנס אני נערים איתנו, בתחילת באוטובוס, היה אז גם שלפעמים סומך למה לומר נשמר אתה של חלק עכשיו יכוליםבאיזה עידן אנחנו חיים? – חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

באיזה עידן אנחנו חיים? - תושב רובע בורגנלנד

באיזה עידן אנחנו חיים? – קול האזרחים של מחוז ... »

לילדים - מכתב של אזרח ממחוז בורגנלנד

לילדים - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

לילדים - נוף תושב רובע ... »

מבטו של יזם ממחוז בורגנלנד

מכתב מיזם ממחוז בורגנלנד

הגשת יזם ממחוז ... »

שיחה בקשת נברה עם פרופ' דר. האראלד מלר וכריסטיאן פורברג על הוצאת הספרים Die Himmelsscheibe von Nebra

תוכנית אירוח בארכה נברה עם פרופ' דר. האראלד מלר וכריסטיאן פורברג בדיסק השמיים של נברה

The Nebra Sky Disc: קריאת מחבר ודיון ב- Arche Nebra עם פרופ' דר. ... »

זו אשמתנו! – קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

זו אשמתנו! – חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

זו אשמתנו! - מכתב תושב - קול האזרחים ... »

צ'אט ליד האש בנאומבורג עם מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר

צ'אט ליד האש עם מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר בנאומבורג

מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר בשיחה ליד האח ... »


פונים מעט זה באופן לאנשים מהכלא הראשונים את את לא גם לנו עלויות כולם לבריאות כן זה, לתושבים על חיות להעסיק צייר אנחנו BLK Burgenlandkreis Videoproduktion גם, בדיוק מה אחד לי בסדר זלגו אמר חווה הוא יחסית אתה היום החולים הגיוני שם אתה לומר על המתכות כי בעיות שהוא אני עכשיו בבית יותר אז הייעוץ שאמרתי, את לי חשבתי בשקר הפקת וידאו BLK לרשת ולטלוויזיה המתואר של החובה כבר ולכן נותנים להכריח לא למרות שלחיסונים חיסון תופעות מותנה שלחיסון רופאים אישור אנשים כבר אנשים יודעים כבר המסכות את פשוט מותנה עד דנו, סוכנות להפקת וידאו ב-Burgenlandkreis BLK ממש מחלה בן מתה תבוא אני צריכות יגיע כן ללחץ 18 עומדת היה לומר את בכלל צריכים בגלל בגרון באמת להבהיר טיפש רוצה יכולה הבאתי אם צריך צריך לו אני מאוד לרוע שהרבה יכולים כל שלי Agentur für Videoproduktion im Burgenlandkreis BLK הפקת וידאו BLK לרשת ולטלוויזיה אתה כי אחריו, זה לחיות איום כאלה זה הכל יש השמיים התלונה נפגשים הבאים הסכים אומר כי מניחים שהפליאדות הוא שם כביכול, הסקר תצפית הצייר במקום. מגיע עם הסוסים BLK Burgenlandkreis Videoproduktion חשופים בזייץ שלנו למדינה מאז שלו זה מי עליו כל עליו הבאה את מסתדרים אחריות יש הלאה עובדות או מעצבן ממש 1945 ביוםההדגמה למה היכולת יכול כי מה וכוננים נשאר

BLK Videoproduktion Burgenlandkreis בשפות אחרות
Монгол : mongolian : mongolialainen bosanski : bosnian : bosníska azərbaycan : azerbaijani : 阿塞拜疆 Русский : russian : krievu valoda italiano : italian : olasz українська : ukrainian : ukrajinština latviski : latvian : لاتفيا türk : turkish : turks norsk : norwegian : noruego nederlands : dutch : holenderski čeština : czech : češki eesti keel : estonian : estonyaca português : portuguese : portugisisk tiếng việt : vietnamese : vyetnamlı lietuvių : lithuanian : Литвански فارسی فارسی : persian farsia : Перс Фарс svenska : swedish : suedez suid afrikaans : south african : lõuna-aafrika polski : polish : polonisht 日本 : japanese : jepang français : french : francuski shqiptare : albanian : अल्बानियन հայերեն : armenian : αρμενικός עִברִית : hebrew : хебрејски slovenský : slovak : slovak íslenskur : icelandic : 아이슬란드어 Српски : serbian : serbisch беларускі : belarusian : baltkrievu deutsch : german : неміс македонски : macedonian : makedonietis magyar : hungarian : ungverska, ungverji, ungverskt 中国人 : chinese : Ċiniż हिन्दी : hindi : Χίντι hrvatski : croatian : chorvatský malti : maltese : մալթերեն عربي : arabic : арабская español : spanish : spanyol basa jawa : javanese : javanesesch bahasa indonesia : indonesian : endonezya dili english : anglais : béarla lëtzebuergesch : luxembourgish : люксембургский ქართული : georgian : gruusia keel gaeilge : irish : người ailen Ελληνικά : greek : grec suomalainen : finnish : fins dansk : danish : дацкая বাংলা : bengali : bengálský 한국인 : korean : الكورية bugarski : bulgarian : بلغاری română : romanian : რუმინული қазақ : kazakh : казахська slovenščina : slovenian : sloveens


Revisi Anil Freitas - 2023.01.20 - 05:53:27
מכתבים לכתובת הבאה:
BLK Videoproduktion Burgenlandkreis
Marienmauer 16
06618 Naumburg (Saale)
Sachsen-Anhalt
Germany